ANBI status

Verlopen

ANBI informatie Stichting IJsschuiten Gouwzee
De Stichting IJsschuiten Gouwzee is geregistreerd als een culturele ANBI- instelling. 

a. RSIN/fiscaal 
nummer.: 815174482

b. Beleidsplan: 
De Stichting IJsschuiten Gouwzee stelt zich ten doel het aankopen, restaureren en behouden van traditionele oudhollandse ijsschuiten, vooral de ijsschuiten uit de regio.Tevens geeft de Stichting IJsschuiten Gouwzee voorlichting en opleiding aan vrijwilligers over het bouwen, onderhouden en zeilen van een traditionele ijsschuit. 

De Stichting IJsschuiten Gouwzee geeft elk jaar een "Open dag" waar belangstellende kunnen zien hoe een traditionele ijsschuiten is gebouwd, wordt opgeslagen en vertoond film over het zeilen.

c. Beloningsbeleid:
De bestuurders en de vrijwilligers kregen geen beloning in welke vorm dan ook voor de werkzaamheden en inzet voor de Stichting IJsschuiten Gouwzee. 

d. Jaarverslagen: 
De jaarverslagen van de Stichting IJsschuiten Gouwzee zijn terug te vinden achter de knop "Jaarboeken" op de website van de Vereniging Oud Monnickendam www.oudmonnickendam.nl. Vanaf het boekjaar 2018 kunt u het jaarverslag vinden onder de rubriek "Jaarverslagen" op deze website.

e. Financiële verslagen: 
De financiele verslagen van de Stichting IJsschuiten Gouwzee zijn tot en met het boekjaar 2017 terug te vinden achter de knop "Jaarboeken" op de website van de Vereniging Oud Monnickendam. www.oudmonnickendam.nl. Vanaf het boekjaar 1 okt 2016 - 30 sep 2017 kunt u de financiële verslagen vinden onder de rubriek "Jaarverslagen" op deze website.

Belastingvoordeel
Algemeen nut beogende instellingen (ANBIs) genieten belastingvoordeel. Er zijn regelingen opgenomen voor de giftenaftrek in de inkomsten- en vennootschapsbelasting. Belastingvrijstellingen in de schenk- en erfbelasting en een teruggave regeling voor de energiebelasting. De relevante regelingen voor u als donateur worden hierna besproken. 

Inkomsten- en vennootschapsbelasting
Geeft u wel eens geld aan een goed doel? Schenkingen die u doet, mag u onder voorwaarden aftrekken in uw aangifte inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting. Een belangrijke voorwaarde die de Belastingdienst stelt, is dat het goede doel waaraan u schenkt is aangemerkt als algemeen nut beogende instellingen (ANBIs). 

Als een ANBI een culturele instelling is, kan deze ANBI de status culturele ANBI krijgen. Bent u donateur van culturele ANBIs dan kunt u vanaf 2012 profiteren van extra belastingvoordeel, omdat voor hen een extra giftenaftrek geldt. 

Schenk- en erfbelasting
Als een goed doel aangemerkt is als ANBI dan weet u zeker dat er geen schenk- of erfbelasting betaalt hoeft te worden over uw schenking of erfrechtelijke verkrijging. Voor ANBIs is er namelijk een algehele vrijstelling opgenomen. Uiteraard moet de verkrijging wel het algemeen belang dienen. Op deze wijze komt u schenking of erfrechtelijke verkrijging volledig ten goede aan de doelstellingen van de ANBI.