Nieuwsberichten / Agenda

Henk Kalshoven

Beste vrijwilligers van de Stichting IJsschuiten Gouwzee,
 
Vrijdag jl. ontving ik het bericht dat onze collega ijszeiler Henk Kalshoven is overleden.
Van Henk zal maandag 21 december afscheid genomen worden in besloten kring.
In plaats van bloemen zou de fam. een gift aan het ALS fonds erg op prijs stellen.
Het bestuur stelt voor de kosten die we anders zouden maken met de nieuwjaars receptie over te maken als gift aan het ALS fonds.
In het afgelopen voorjaar bij de afsluiting van het winterseizoen hebben we nog de nodige en mooie herinneringen met Henk opgehaald en hem bedankt voor zijn inbreng en inzet voor de Stichting. We zullen Henk herinneren als een zeer betrokken en een fanatiek ijszeiler, zo was hij ook altijd van de partij als er naar het buitenland werd gegaan om te zeilen.
Henk laat op veel te jonge leeftijd een lege schuit achter.

Wij wensen zijn vrouw en verdere familie veel sterkte toe.
 
Klaas Roos, voorzitter
Stichting IJsschuiten Gouwzee