Snoeper

Verlopen

Bouwjaar:          ca 1922

Gebouwd in:      Monnickendam

Eigenaars:          Kees Jonker

                            Gerard Jonker

                            Wim van de Acker

                            Stichting IJsschuiten Gouwzee

                            Schipper:   Maarten van de Post

Aanvankelijk had deze ijsschuit geen naam.

Waarschijnlijk is de ijsschuit gebouwd rond 1922 te Monnickendam. Zeker is in ieder geval dat hij voor 1930 is gebouwd, omdat deze ijsschuit toen al op foto’s voorkomt.

De ijsschuit is gebouwd door dhr. Kees Jonker en dhr. Jan Bloem.

Beide heren waren werkzaam op de scheepswerf van de fam. Hakvoort, en hebben ook de Hudson III gebouwd.

Dhr. Gerard Jonker heeft deze ijsschuit overgenomen van zijn vader dhr. Kees Jonker, die de Hudson III overgedaan had aan zijn andere zoon dhr. Gerrit Jonker.

Dhr. Gerard Jonker droeg de bijnaam “de snoeper” omdat hij nogal graag een borreltje luste.

Daarom werd de ijsschuit in de volksmond dan ook  De Snoeper genoemd.

De naam “Gouwzee” is pas ontstaan nadat in 1990 de ijsschuit door de Verenigng Oud Monnickendam onder gebracht was in de Stichting IJsschuiten Gouwzee.

De Gouwzee is prachtige grote ijsschuit met een fantastisch groot tuig erop. Ook zeilt de Gouwzee geweldig en mochten, op dat moment, met de Prins Hendrik tot de beste ijsschuiten van de Stichting IJsschuiten Gouwzee worden gerekend.

Evenals zijn broer was dhr. Gerard Jonker een makkelijke man die nogal nonchalant met zijn ijsschuit omging. De ijsschuit lag dan ook vaak nog maanden op de kade langs de haven na een winterperiode.

In 1966 is de Gouwzee in handen gekomen van dhr.Wim van de Akker.

Bij dhr. Wim van de Acker heeft de Gouwzee zo’n  24 jaar opgeslagen gelegen, en is op die manier toch bewaard gebleven.

De Gouwzee is na 1990, toen hij was ondergebracht in de Stichting IJsschuiten Gouwzee door schipper Henk Boven bemand.

De Gouwzee heeft ook deel uitgemaakt van de negen ijsschuiten die de tocht naar Hoorn heeft gemaakt op 4 januari 1996.

Ook was de Gouwzee van de partij toen een poging werd ondernomen om op 10 februari 1996  naar Lelystad te zeilen. Door de aanwezigheid van de vele ijsschotsen en een enorm stuk open water hebben we de tocht onderbroken en zijn met de vijf ijsschuiten weer terug naar Monnickendam gezeild.

Op 1 januari 1997  komt Henk Boven met de Gouwzee in aanraking met een boei voor het Monnickendammer gat. Het gevolg was dat de boegspriet brak en de schuit zelf  ook wat averij had opgelopen. Meteen na dit incident hebben Feike Boven met nog een paar vrijwilligers een nieuwe boegspriet gemaakt, zodat de Gouwzee toch in de winter van 1996-1997 nog heeft kunnen zeilen.

Henk Boven heeft daarna de helmstok overgedragen aan de nieuwe schipper Maarten van de Post. Dhr. Maarten van de Post heeft voor het eerst in de Gouwzee gezeild op 12 januari 1997, en is toegevoegd bij de vrijwilligers.

Daarna is de Gouwzee van een nieuwe bodem voorzien en weer helemaal geschilderd.

Maar omdat we in Monnickendam niet echt aan de naam Gouwzee konden wennen en de schuit steevast de Snoeper werd genoemd, heeft Ton Meijer Jan Jonker, zoon van Gerard Jonker, benaderd met de vraag of de fam het ermee eens was dat we de Gouwzee voortaan De Snoeper mocht heten.

Jan vond het juist een “eer” en zei: Het liefst wordt ik ook graag Jan de Snoeper genoemd.

 

Dus heet de Gouwzee vanaf 2010:  De Snoeper.