MiSjeKo

Verlopen

Bouwjaar:           1950

Gebouwd in:       Monnickendam

Eigenaars:           Michel, Sjef, en Ko Stallenberg

De MiSjeKo is een heel klein ijsschuitje die in 1950 is gebouwd door Janus Grid en daarna in handen kwam van de drie zoons van Do Stallenberg.

De naam van dit ijsschuitje is afgeleid van de drie namen van zijn zoons.

Het is eigenlijk een ijsschuitje die alleen door kinderen kan worden bezeild.

Dhr. Do Stallenberg heeft altijd een ijsschuit in zijn bezit gehad.

Zijn laatste ijsschuit was de Maris Stella, die daarna in handen is gekomen van zijn zoon dhr. Piet Stallenberg.

Vanaf ca 1965 is de MiSjeKo in handen gekomen van dhr. Jan Buter [bijgenaamd de kapelaan]

In 1995 heeft dhr. Jan Buter dit ijsschuitje geschonken aan de Stichting Ijsschuiten Gouwzee.

 

Wil de MiSjeKo weer ijszeilgereed gemaakt worden, dan zal er veel aan moeten gebeuren.