Hudson III

Verlopen

Bouwjaar:                  1920

Gebouwd in:       Monnickendam

Eigenaars:           Kees Jonker

                             Gerrit Jonker

                             Wim van de Akker

De Hudson III is een replica van de Hudson I en II, en is gebouwd in Monnickendam door dhr. Kees Jonker en Jan Bloem in 1920.

Deze beide heren waren werkzaam op de helling van de fam. Hakvoort.

De Hudson III is een grotere ijsschuit als zijn voorbeeld.

Na dhr.Kees Jonker is de ijsschuit overgegaan naar zijn zoon dhr. Gerrit Jonker.

Dhr. Kees Jonker had nog een ijsschuit die echter geen naam had. Deze ijsschuit is naar zijn andere zoon gegaan, dhr. Gerard Jonker.
De Jonker gebruikten hun ijsschuiten om zoveel mogelijk passagiers rond te zeilen op de Gouwzee, om zodoende wat geld bij te verdienen.

Jammer genoeg gingen de Jonkers nogal makkelijk om met de ijsschuiten.

Zo gebeurde het dikwijls dat de ijsschuiten in april nog op de kade van de haven lagen, terwijl het ijs al lang verdwenen was.

Ook lieten zij de zeilen vaak lange tijd in de ijsschuiten liggen.

Dhr. Gerrit Jonker heeft in 1963 de Hudson III voorzien van nieuwe zeilen. De zeilen zijn gemaakt bij zeilmakerij Schokker in Volendam voor een bedrag van fl 800,=.

In de zestiger jaren lag de Hudson III in de tuin van Noordeinde 13 opgeslagen, naast de Jan Nieuwehuisschool.

Vanaf 1990 is de Hudson III  door toedoen van de Vereniging Oud Monnickendam weer terug in zijn stad, n.l. Monnickendam.

Op zich zag de Hudson III er nog prachtig uit, met zijn nog relatief nieuwe zeilen, want de Hudson III heeft voor het laatst in 1964 op het ijs van de Gouwzee gestaan.

In dat jaar heeft dhr. Gerrit Jonker op 1e kerstdag de Hudson I van dhr. Dirk Meijer aan-

gezeild. Dhr. Jonker had waarschijnlijk een paar glaasjes te veel op, waardoor hij de controle over zijn ijsschuit verloor.

Gevolg: een gebroken loper bij de Hudson I.

Maar in het eerste jaar van het ontstaan van de Stichting IJsschuiten Gouwzee was er me-

teen een aardige winter.

Schipper Feike Boven met zijn zoon Henk zijn toen al meteen richting Marken gezeild en vervolgens door het ijs gezakt. Toen bleek echter dat de Hudson III er slechter aan toe was dan aanvankelijk werd gedacht. De ijsschuit was door de houtworm behoorlijk aan-

getast.

De Hudson III  brak feitelijk in twee stukken en zoon Henk moest zich in het ziekenhuis nalaten kijken voor wat kneuzingen.

Meteen vervolgde er een grondige opknapbeurd en werd de Hudson III mede door de vak

mansschap van Herman Reurs, timmerman bij de fa Leguit en Roos, voorzien van een hele nieuwe zijkant en werden de spanten vervangen.

Ook de Hudson III maakte op 4 januari  1996 deel uit van de vloot die naar Hoorn is ge-

zeild.

Op 10 februari 1996 was deHudson III met schipper Feike Boven een van de vijf ijsschuiten die de tocht naar Lelystad wilde maken. Deze tocht hebben we toen halver-

wege moeten staken vanwege een heel groot stuk open water en de vele ijsschotsen.

Het was op dat moment te onverantwoord om door te gaan, en zodoende is toen de vloot weer terug gegaan naar Monnickendam.

Tijdens de Hiswa in 1997 heeft de Hudson III deel uit gemaakt van het Historisch Zeepa-

viljoen. Vele vrienden van de Stichting zijn tijdens deze dagen verworven.

Inmiddels is ook de mast vervangen voor een nieuwe, omdat de oude te slecht werd en wellicht bij een te harde wind zou kunnen breken.

Na het overlijden van Feike Boven, is de Hudson III naar zijn zoon Henk overgegaan.