Finta

Verlopen

Bouwjaar:           1925

Gebouwd in:       Roelofarendsveen

Eigenaars:          Thijs Martis

                            Cor Martis

                            Cor Konijn

                            Stichting IJsschuiten Gouwzee

                            Schipper:   nog niet bekend

De Finta is gebouwd door Jan van Heemskerk in Roelofarendsveen.

Waar de naam Finta vandaan komt is tot op heden niet bekend.

Op de scheepswerf van van Heemskerk zijn ook de Fram, Westmeer, Papening en de Maris Stella gebouwd.

Al deze ijsschuiten zijn meteen naar Monnickendam verhuisd..

Toen de Finta nog in het bezit was van dhr. Thijs Martis, die tevens eigenaar was van de Fram, lagen zijn ijsschuiten opgeslagen op het Singeltje nr. 67.

De laatste keer dat de Finta op het ijs heeft gestaan was in 1971

Vanaf dat moment heeft dhr. Cor Martis, zoon van dhr. Thijs Martis de ijsschuiten te koop aangeboden.

Dhr. Piet Stallenberg had dhr.Cor Konijn getipt dat de Finta nog te koop was, en dat de Fram al inmiddels verkocht was, n.l. aan dhr. Ed Gerritsen die op Marken woonde.

Dhr. Cor Konijn heeft de Finta in 1978 gekocht van dhr. Cor Martis, voor fl 2500,=

Op dat moment lag de Finta opgeslagen in de garage van Bouk de Witte in de Kerkstraat.

De garage van de Witte is in 1979 gesloopt om plaats te maken voor woningen.

Vanaf het moment dat dhr. Cor Konijn de Finta in zijn bezit heeft, is hij tot 1999 bezig geweest om deze ijsschuit helemaal te restaureren, met hulp van dhr. Jos Koenen die goed bevriend was met dhr. Huub van Goor, eigenaar van de IJsvogel.

Alles is door dhr. Konijn en dhr. Jos Koenen beet gepakt, en zeer zorgvuldig gedaan.

Tijdens de restauratie kwam naar voren dat bv de mast op een andere plek heeft gestaan.

De mast bleek zo’n 80 cm meer naar voren gestaan te hebben.Waarschijnlijk gedroeg de ijsschuit zich daardoor nogal loefgierig, De bouwers hebben vervolgens de plaats van de mast veranderd.

Het resultaat van de restauratie is overigens geweldig.

De Finta is dan ook volledig gereed om bij de eerste de beste winter het ijs op te gaan.

Monnickendam heeft er weer een geweldige ijsschuit bij.

Dhr. Cor Konijn heeft inmiddels in vertrouwen aan gegeven dat na zijn overlijden de Finta geschonken zal worden aan de Stichting IJsschuiten Gouwzee.

Maar toen Cor in november 2010 kwam te overlijden, was er niets beschreven en ging de Finta naar zijn zuster Coba.

Het bestuur heeft een aantal maanden na het overlijden van Cor Konijn een brief gestuurd met het verzoek of de Finta geschonken kon worden aan de stichting.

 

Uiteindelijk kwam Cor zijn vriend, …….  die orgelbouwer was, op de Open Dag, 17 december 2011, met het goede bericht dat de ijsschuit geschonken werd aan de Stichting IJsschuiten Gouwzee.