Ontstaan stichting IJsschuiten Gouwzee

Verlopen

Op de reünie van Oud Monnickendam in de Grote Kerk te Monnickendam in augustus 1990 bracht dhr. J Engelvaart, voormalig wethouder in Monnickendam, het volgende onder de aandacht:

Dhr. van de Acker uit Landsmeer zou zijn verzameling ijsschuiten willen verkopen.

Vele van deze ijsschuiten in zijn verzameling zijn oorspronkelijk afkomstig uit Monnickendam.

De vereniging Oud Monnickendam heeft vervolgens snel gehandeld, omdat er meerdere kapers op de kust lagen, en de collectie gekocht voor fl 42.500,=

In oktober 1990 zijn de ijsschuiten m.b.v. een dieplader van de fa. Baars uit Zuiderwoude opgehaald bij dhr. van de Acker uit Landsmeer.

De verzameling bestond uit één Amerikaanse yank, één 10 kwadraat, drie 15 kwadraat, één ijsslee en acht oudhollandse ijsschuiten.

Onder de acht oudhollandse ijsschuiten bevonden zicht zes ijsschuiten welke oorspronkelijk uit Monnickendam kwamen, t.w. De Oranje, Hudson III, Gouwzee, Willem Barendsz, Emma en de Prins Hendrik.

Dhr. van Acker heeft in de jaren zestig en zeventig vele van deze ijsschuiten in Monnickendam opgekocht op aanwijzing van dhr. Meijer, en een aantal uit Polen, Tsjecho-Slowakije en Rusland.

De bedoeling was om na aankoop van de ijsschuiten deze onder te brengen in een Stichting, die ver-

volgens zelf verantwoordelijk moest zijn voor het opbrengen van het aankoopbedrag en het onder-

houd van de ijsschuiten.

Op 22 januari 1991 heeft er in het Weeshuis te Monnickendam een oprichtings- vergadering plaats gevonden waar het bestuur werd samengesteld van de Stichting IJsschuiten Gouwzee.

Daarmee was de Stichting IJsschuiten Gouwzee de jongste behoudorganisatie van cultureel goed in Nederland.

Het doel van de Stichting IJsschuiten Gouwzee is om de aangekochte ijsschuiten te restaureren en opnieuw op het ijs mee te kunnen zeilen. Tevens is het de bedoeling om de nog resterende ijsschuiten welke nog in privé bezit zijn, onder te brengen in de stichting d.m.v. aankoop of schenking.

Vele vrijwilligers hebben zich na de oprichting van de Stichting IJsschuiten Gouwzee aangemeld voor de restauratie van de ijsschuiten. Het bleek dat de staat van de ijsschuiten zeer slecht waren en dat bijna alle ijsschuiten grondig gerestaureerd moesten worden.

In 1996 werd de ijsschuit de Roosevelt uit Marken gekocht, en de MiSjeKo uit Monnickendam door een schenking aan de collectie van de Stichting IJsschuiten Gouwzee toegevoegd.

In 1998 werd daarbij ook nog eens door schenkingen de Prins van Oranje van de fam. Middelbeek, en de DO X van de fam. Stam, beide uit Katwoude, geschonken aan de Stichting.

Door de inmiddels grote naamsbekendheid van de Stichting IJsschuiten Gouwzee werd in 2005 een ijsschuit door het Rotterdams Maritiem Museum geschonken die vervolgens de naam Alexia meekreeg.

In 2006 zijn de IJsvogel en de Poolvos van de fa van Goor aan de stichting geschonken, in 2009 de Piet Hein door Ernst Spaas en uiteindelijk 2011 zijn daar dan nog de Finta van de fam Konijn en de Flipper van Jan Martis ook nog eens bijgekomen.

Momenteel bezit de Stichting IJsschuiten Gouwzee 25 ijsschuiten, en daarmee is tot op heden het doel uiteindelijk bereikt, namelijk om alle nog aanwezige oud Hollandse ijsschuiten die in en rond Monnickendam hebben gezeild onder te brengen in de stichting. Op dit moment zijn er nog vijf ijsschuiten in privé bezit.

Dit zijn de Poolster van Martien Verbeek, de Stella Maris en Fram van Ed Gerritsen, de Hudson van Jan Meijer en de Wintervreugd van Ton Meijer.

Bij een eerst komende strenge winter zullen er dan ook ca 28 tot 30 originele oud Hollandse ijsschuiten op het ijs van de Gouwzee te bewonderen zijn.

Daarnaast zullen er ook vele andere ijsschuiten naar de Gouwzee komen.

 

Ton Meijer

 

bestuurslid Stichting IJsschuiten Gouwzee