Jaarverslag 2022

Verlopen

      

Verslag Stichting IJsschuiten Gouwzee 2022

Marcel Visser et jaar begon met een periode waarbij er geen onderhoudswerkzaamheden aan de schuiten en het overige materiaal gedaan werden, aangezien corona nog steeds van zich deed gelden. De nieuwjaarsreceptie werd ook daardoor niet zoals gebruikelijk gehouden.

Begin februari werden plannen gesmeed om toch met 7 schuiten eind februari naar Zweden te gaan samen met een groot aantal schuiten van de ijszeilverenigingen van rondom De Braassemermeer en dat te doen in de periode van 17 t/m 26 februari. De verwachting van een vorstperiode in Nederland was gering. Het reizen door Duitsland en Zweden was ondanks dat er nog wel corona heerste, nog toegestaan. De locatie in Zweden waarvoor gekozen werd was Herrfallet bij Arboga. Hier was het weer mogelijk om voor een grote groep +/- 60 man huisjes te huren aan het water.

Op 17 februari zijn we met de acht vrijwilligers gaan rijden naar Kiel, en daarna met de ferry naar Gotenburg, waarna het nog 400 km rijden was naar Herrfallet. Ten tijde van de boottocht had Nederland te maken met een zware storm genaamd “Eunice” waardoor het op de Ferry die nacht op de Oostzee ook verre van comfortabel was.

Aangekomen op de zeillocatie troffen we prima ijscondities aan en werd er na het optuigen al optimaal gezeild. De dag erop waren er weer goede condities met een beetje sneeuw op het ijs, veel zon en ook toen hebben we weer lekker gezeild.

31 De volgende dag, 21 februari werd het onder de invloed van de storm, die ook over Zweden trok, slecht weer met daarna een heuse sneeuwstorm wat derhalve niet veel goeds voorspelde. IJszeilen kon alleen nog met harde wind en met schuiten die met hun sneeuwlopers minder last hadden van het sneeuwpakket. Besloten werd om wat eerder af te breken en weer terug te gaan richting de ferry. Al met al was het wederom een mooie reis waarbij prima gezeild is. Alles is heel gebleven maar ook dit keer hebben we weer last gehad van te veel sneeuw. Op 26 februari zijn de trailers weer uitgeladen bij Leguit & Roos en was alles weer schadevrij terug op de werkzolder.

De jaarvergadering, die normaliter begin april wordt gehouden, werd geannuleerd i.v.m. de corona beperkende maatregelen. Begin oktober zijn we weer gestart op de werkzolder met het reguliere onderhoud aan de schuiten en het overige materiaal in de werkruimte bij Leguit & Roos.

De open dag van de Stichting bij Leguit & Roos op 11 december, waarvoor alle donateurs en relaties werden uitgenodigd, werd die dag goed bezocht en we konden een aantal nieuwe donateurs bij de Koek en Zopie welkom heten. Hierbij werden beneden in de hal de “Prinses Alexia” opgesteld en de onlangs geschonken ijszeiler “De IJsviool”.

Eind november zijn we als Stichting benaderd door het Maritiem museum in Rotterdam of wij in het kader van een grote winterexpositie een ijsschuit wilde plaatsen op een prominente plaats in de entreehal van het museum. Na een gesprek met een aantal medewerkers van het museum is gekozen om de in 1840 in Krimpen aan de Lek gebouwde Prinses Alexia te exposeren die in 2005 geschonken is door het museum aan de Stichting IJsschuiten Gouwzee. Deze is na de schenking geheel gerestaureerd en weer compleet gemaakt. Vrijwilligers van de stichting hebben de schuit opgebouwd en na de expositie weer gedemonteerd en weer teruggebracht.

Marcel Visser Secretaris

Stichting IJsschuiten Gouwzee