Jaarverslag 2018

Verslag van de activiteiten  in 2018 van de Stichting IJsschuiten Gouwzee 

De nieuwjaarsreceptie werd dit jaar gehouden op 14 Januari op het clubschip van de Watersport Vereniging Monnickendam en werd door de vrijwilligers van de Stichting en partners goed bezocht.
Van 16 februari t/m  25 februari  is er weer een ploeg  enthousiaste vrijwilligers van de stichting gaan ijszeilen bij Rydzewo in  Polen, aangezien er wederom  een periode werd voorspeld, waarbij er niet op de Gouwzee gezeild kon gaan worden.
In Polen was er buiten onze groep ook  weer  een grote groep ijszeilers aanwezig met een aantal historische schuiten  en moderne ijszeilers van de ijszeilverenigingen rondom  de Braassemermeer. 
Op deze locatie kon goed gezeild worden en kon er door de zeilers weer veel ervaring opgedaan worden met het zeilen en het tuigen van de ijsschuiten.
Bij thuiskomst bleek er ook in Nederland die week een koudeperiode aan te breken waardoor er besloten werd de schuiten uit Polen op de trailers te laten staan zodat de schuiten snel weer de Gouwzee op zouden kunnen bij voldoende ijsdikte.
Vrijdag 2 maart bleek het ijs sterk genoeg te zijn en zijn de schuiten van de Polengroep er opgegaan en kon er in de middag gezeild worden echter wel met heel veel wind.
Zaterdag 3 maart was het een perfecte zeildag waarbij we met veel donateurs en genodigden hebben kunnen zeilen en waarvan omroep PIM een mooie reportage heeft kunnen maken.
Zondag was er weinig wind zodat besloten werd rond het middaguur de schuiten weer op de trailers te zetten omdat een dooiaanval  in aantocht was. 

Van de reis naar Polen en het weekend bij de Mirror is veel gefilmd en hiervan zijn  films gemaakt  die op de jaarvergadering in het Weeshuis op 5 maart vertoond zijn.

Onze oudste ijsschuit de Emma is na de Polenreis de rest van het jaar geëxposeerd in de Grote Kerk 

Op  9 december is er weer de jaarlijkse opendag gehouden, gelijk met de Midwintermarkt.
Op de markt bij de hoek Grote Noord / Zuideinde werd de Koek en Zopie van de Stichting opgesteld. Een aantal nieuwe donateurs konden we door de inzet van vrijwilligers welkom heten.
Bezoekers werden er attent op gemaakt dat ook deze middag de opendag van de Stichting, net als voorgaande jaren, gehouden werd op de werkzolder bij Leguit en Roos.
Dit keer konden we weer veel bezoekers en uitgenodigde donateurs en relaties welkom heten, die onze collectie en veel foto materiaal, konden inzien en waarbij  uitleg werd gegeven door de vele vrijwilligers van de Stichting.  
De IJsschuit de Emma werd buiten opgesteld en in de loods werd voor het eerst de Grijze Haai getoond.
Dit is een klassieke  in Tsjechië gebouwde  15m2 monotype waarbij de romp bekleed is met vliegtuig aluminium en deze is afkomstig uit de aangekochte collectie van Wim van Acker.
De ijsschuit  is bijna gereed  na restauratie en hiervan moest nog de verstaging  worden ingemeten om derhalve de  totale renovatie te kunnen af ronden.

Verder waren er in  december, behoudens het reguliere onderhoud en restauraties , geen activiteiten.

Marcel Visser

Secretaris Stichting IJsschuiten Gouwzee