Financieel verslag periode 1 okt 2017 - 30 sept 2018

 

    resultaat    begroting       begroting
Baten    2017/18    2017/18        2018/19
     
           
Giften 1.000,63    1.000     2.000 
           
Rente 3,18    30    0  
           
Vrienden 2.867,50    2.500     2.500 
           
Jubileum Boek verkopen 181,95    500     0 
           
Totaal 4,053,26    4.030     4.500 
           
           
Lasten          
           
Verzekeringen 305,98    300     300 
           
Bankkosten 123,16    130     150 
           
Beheerskosten 142,17    400     400 
           
Onderhoudskosten 362,98    1.500     1.500 
           
Administratie + Overige 422,91    400     400 
           
Opslagkosten 1.000,00    1.000     1.000 
           
Totaal 2.357,20    3.730     3.750 
           
           
Totaal Baten 4.053,26    4.030     4.500 
Tiotaal Lasten 2,357,20    3.730     3.750 
Resultaat 1.696,06    300     750 

 

Balans per 30 september        
           
      30-09-18   30-09-17
           
IJsschuiten      22.773,60    22.773,60
Rekening courant Rabobank    2.703,55    121,08
Rendements rekening Rabobank    16.278,28    16.625,10
Kas & kleine kas      577,80    717,39
Nog te ontvangen                  400,00
           
Vermogen      36.877,73    35.181,67
Reservering dekzeilen      5.455,50    5.455,50
           

 

Toelichtingen:                    
                     
Algemeen                    
overdracht van contant geld, zoals wanneer het geld wordt ontvangen wordt direct geregistreerd,       
kosten alleen worden geregistreerd wanneer de echte betaling gebeurt.           
                     
Balans/Vermogen                    
Bezittingen: De ijsschuiten zijn gewaardeerd tegen aanschafprijs.          
Gift Rabo bank € 6000 gereserveerd voor dekzeilen. Hiervan is een dekzeil gekocht voor € 544,50      
zodat  een bedrag van € 5455,50 overblijft als reservering voor dekzeilen.          
           

Inkomsten/Uitgaven

1. Gift Leguit en Roos is een jaarlijkse gift. Deze wordt verrekend met de betaling van de huur over de ruimte waar de ijsschuiten staan gestald en worden gerestaureerd.

                   
2. Beheerkosten zijn de vergaderkosten van de jaarvergadering, de nieuwjaarsreceptie voor de vrijwilligers     
    en de jaarlijkse Opendag in december.                
3. Onderhoudskosten zijn kosten gemaakt door restauratiewerkzaamheden door vrijwilligers       
    aan de historische ijsschuiten.                  
4. De verkoopopbrengsten van het jubileumboek worden verantwoord onder de rubriek "Jubileumboek verkopen.     
    en zullen in de komende jaren als baten worden verantwoord, terwijl de productiekosten van het jubileumboek    
    in het boekjaar 2015/16 geheel in de exploitatiekosten zijn opgenomen.          
5. Geen inkomsten/uitgaven ontvangen van Kleine Kas                    
                     
Februari 2019,                    
Jan Konijn, penningmeester